Om Røyrvik kulturskole

 

Røyrvik Kulturskole er en del av Røyrvik Oppvekstsenter, og har i dag følgende ansatte:


Avdelingsleder: Geir Anton Staldvik
Koordinerende lærer: Mari Charlotte Hagerup
Instrumentlærer: Stein Rune Otnæs

 

Kulturskolen tilbyr instrumentopplæring i ulike instrument, barnekor, skolekor, band og turn.

Nytt for neste skoleår er kulturskole for voksne og uteteater.

 

Formål:

Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

 

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

 

Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

 

Se under «Undervisningstilbud/priser» for mer utfyllende informasjon.

 

 

Kontaktinformasjon:

Mari Charlotte Hagerup

74636329 / 47263982