FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Røyrvik oppvekstsenter og Samarbeidsutvalg

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø¸ er trygt og godt.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være  den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Hva forventes av meg som FAU- medlem?

Samarbeidsutvalg (SU)

Møtereferat fra FAU                           Møtereferat SU