Velkommen til Røyrvik oppvekstsenter avd barnehage

Klikk for stort bilde

VISJON:

 

"SAMMEN

PÅ JAKT ETTER MAGISKE ØYEBLIKK!"

 

"Sammen" – samarbeid og medvirkning

 

"Sammen" er et sentralt ord i visjonen vår! Arbeider vi godt sammen kommer vi lengst! Da oppnår vi flest magiske øyeblikk. Vi skal sammen med barna, sammen med kollegaene, og sammen med foreldrene og andre samarbeidspartnere, jobbe på en slik måte at vi oppnår

så mange "magiske øyeblikk" som mulig. Medvirkning er en sentral faktor i dette: Barn, foreldre, og alle i personalet skal få påvirke på en slik måte at det blir motiverende og meningsfullt for hver enkelt!

"På jakt" – fokus, interesse, engasjement og kompetanse

Det at vi skal være "på jakt", sier noe om holdningen vi skal ha i arbeidet. Vi skal aktivt prøve å oppnå disse magiske øyeblikkene i alt vi driver med. Hver enkelt skal ha fokus i arbeidet, og sammen med de andre skal vi prøve å legge til rette for de gode opplevelsene hver dag. Å bli en god "jeger" forutsetter kompetanse. En god "jeger" vet hva han vil oppnå, vet hvordan en mest virkningsfullt skal opptre (vise respekt og omsorg), og griper øyeblikket når sjansen er der. Mange slike "magiske øyeblikk" skjer blant barna hver dag i leken, i skoletimene, rundt matbordet, ute o.s.v. og i disse øyeblikkene skjer barnas danning. Det handler altså om å være oppmerksom, og gi disse oppmerksomhet. Det vi setter fokus på, får vi mer av!

"Magiske øyeblikk" er målet

"Magiske øyeblikk" kan være så mye. Det kan være de små fantastiske øyeblikkene i hverdagen, eller større felles opplevelser. Kjennetegn på disse "øyeblikkene" kan være:

- Blikk, smil, latter, humor og glede

- Følelser av fellesskap – tilhørighet - vennskap – tillit

- Hjelpsomhet og omtanke – empati

- Ny mestring og oppdagelser – "det går opp et lys" - forståelse

- Utforsking og læring

- Opplevelser: Gode - nye - varierte

Listen kunne vært lang, men dette er noen av de viktigste kjennetegnene på de "magiske øyeblikkene" vi vil jakte på!

 

Kontaktinformasjon

Navn
Besøksadresse Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon
: Telefon

Faks
: Faks
Mobil
: Mobil
Org.nr.
: Org. Nummer
Mva.nr.
: Mva. Nummer