Priser

Grunnsatser

2018

2019

5 dager per uke (100 %)

2 910,00

Makssats statsbudsjett

4 og 5 dager annenhver uke (90 %)

2 619,00

90 % av makssats

4 dager per uke (80 %)

2 328,00

80 % av makssats

3 og 4 dager annenhver uke

2 037,00

70 % av makssats

3 dager per uke

1 746,00

60 % av makssats

2 og 3 dager annenhver uke

1 455,00

50 % av makssats

2 dager per uke

1 164,00

40 % av makssats

Søskenmoderasjon (2 eller flere søsken):   50% etter grunnsatsen. Full pris betales på dyreste tilbud

50 %

 

Kjøp av ekstra dager i Barnehagen

350,00

350,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken). Full pris betales på dyreste tilbud

-50 %

-50 %

 

 

 

Matpenger

2018

2019

5 dager per uke (100 %)

424,00

430,00

4 og 5 dager annenhver uke (90 %)

386,00

391,00

4 dager per uke (80 %)

345,00

350,00

3 og 4 dager annenhver uke

306,00

310,00

3 dager per uke

265,00

269,00

2 og 3 dager annenhver uke

225,00

229,00

2 dager per uke

185,00

189,00

 

 

 

Kontaktinformasjon

Navn
Besøksadresse Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon
: Telefon

Faks
: Faks
Mobil
: Mobil
Org.nr.
: Org. Nummer
Mva.nr.
: Mva. Nummer