Gïeleaernie

Klikk for stort bildeLogo språksenter.png

 

 

Gïleaernie er et sørsamisk språk- og kultursenter, i Røyrvik kommune.

Den 01.01.2013 ble Røyrvik kommune innlemmet i Forvaltningsområdet for samisk språk. Det vil si at samisk og norsk skal være likestilt i kommunen.

Gïeleaernie ble offisielt åpnet 20. juni 2013, i forbindelse med at Røyrvik kommune ble tospråklig forvaltningskommune

 

Gïeleaernie skal:

  • Bidra til bevissthet, bevaring og utvikling av sørsamisk språk og kultur gjennom aktiviteter, dokumentasjon og synliggjøring.
  • Stimulere til økt bruk av muntlig språk. Skape språkarenaer og aktiviteter.
  • Samle og å formidle språk, dialekt, kultur og muntlig tradisjon fra nærområdet
  • Skape interesse for å lære seg å snakke samisk og å lære mer om samisk kultur og språk
  • Danne grunnlag for verdiskaping som bygger på samisk kultur og språk: trivsel, bolyst, attraktivt nærmiljø, identitetsbygging, aksept, eierskap, trygghet i å være samisk
  • Facebook: Gïeleaernie

 

Samiske språksentre

De samiske språksentrene spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke og utvikle samisk språk. De er særlig viktige for nærmiljøet og skaper stor aktivitet i sine områder. Språksentrenes aktiviteter er i stor grad med på å synliggjøre samisk i nærområdet, samtidig som de er møtested for den samiske befolkningen i området. Språksentrenes aktivitet er slik viktig både for barn, ungdom, voksne og eldre samer.

Språksentrene arrangerer ulike kurs i samisk språk, og gjennomfører ulike språkprosjekter. De gir tilbud om nybegynnerkurs hvor noen er poenggivende kurs og andre mer praktiske kurs hvor man kombinerer språk og f.eks opplæring i duodji. Språksentrene gjennomfører aktiviteter som barnekvelder, eldretreff, språkbad, tematurer og utarbeider materiell som er nyttig i språkopplæring.

Les mer om de ulike språksentrene på sametinget.no