Jord og skogbruk

Fra 1 september ble landbruksforvaltningen i Lierne, Røyrvik og Namsskogan samlet som en enhet. Øvre Namdal landbruk og utmark løser forvaltningsoppgaver for de tre samarbeidskommunene innen fagområdene; jord, skog, utmark, vilt, miljø og motorferdsel. Landbrukskontoret har rett i overkant av 4 årsverk og har kontorsteder i de tre samarbeidskommunene.