Jord og skogbruk

Fra 1 september ble landbruksforvaltningen i Lierne, Røyrvik og Namsskogan samlet som en enhet. Øvre Namdal landbruk og utmark løser forvaltningsoppgaver for de tre samarbeidskommunene innen fagområdene; jord, skog, utmark, vilt, miljø og motorferdsel. Landbrukskontoret har rett i overkant av 4 årsverk og har kontorsteder i de tre samarbeidskommunene.

Kontaktinfo: 

Kontaktinfo ØNLU
Rolle Navn Telefon E-post
Daglig leder/rådgiver jordbruk Finn Stephan Dybvik 48 11 87 77 Finn.Dybvik@lierne.kommune.no
Rådgiver jordbruk Ann Kristin Sjøenden 74 33 63 83 Ann.Kristin.Sjoenden@royrvik.kommune.no
Rådgiver jordbruk og miljø Synnøve Ingulfsvann
Rådgiver motorferdsel liv Tømmermo-Reitan 97 04 78 31 Liv.Tommermo.Reitan@lierne.kommune.no
Rådgiver skog og utmark Lars Kristian Bjørnli 41 51 09 52 Lars.Kristian.Bjornli@namsskogan.kommune.no
Rådgiver skog og utmark Andrea Leistad 93 09 61 28 Andreas.Leistad@lierne.kommune.no