Skuddpremieordning

Røyrvik kommune har en skudpremieordning på følgende arter

  • Kråke        kr 50
  • Røyskatt kr 100
  • Villmink   kr 100
  • Mår         kr 200
  • Rødrev   kr 500

For å få utbetalt skuddpremie må dyret vises frem til vår kontaktperson på landbrukskontoret;

Ann Kristin Sjøenden 74 33 63 83

Informasjon som må gis med dyret er:

  • Skutt/fanget
  • Tidspunkt
  • Sted