Røyrvik - en nasjonalparkkommune

Norges nasjonalparkkommuner

– det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv