Sentraladministrasjon

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FASTSETTELSE AV KOMMUNALE GEBYR OG SATSER LEVERT AV RØYRVIK KOMMUNE 2019

Røyrvik kommunestyre har i møte den 18.12.2018 behandlet sak 71/18 og fattet slikt vedtak:

Røyrvik kommunestyres vedtak:

  1. SENTRALADMINISTRASJONEN:

 

 

  1. Fakturagebyr:

 

Fakturagebyr

2018

2019

Fakturagebyr for utsendelse av papirfaktura

50,00

50,00

 

 

  1. Hi du hørd:

Annonsepriser Hi du Hørd

2018

2019

Annonsepris halvside (private og lag/organisasjoner)*

80,00

100,00

Annonsepris helside (private og lag/organisasjoner)*

150,00

200,00

Annonsepris halvside (næringsliv)

250,00

300,00

Annonsepris helside (næringsliv)

500,00

600,00

Produksjon av annonser for annonsører, halvside

50,00

100,00

Produksjon av annonser for annonsører, helside

100,00

200,00

Utsendelse av papirutgave Hi du Hørd

1 040,00

1 050,00

* Resultatlister for idrettsarrangement og loddsalg mm er gratis

 

 

 

  1. Kopiering

Kopieringspriser med mer

2018

2019

Kopiering lag/organisasjoner (inntil 50 kopier)

               1,00

1,00

Kopiering lag/organisasjoner ( fra 50 eksemplarer og oppover)

               0,50

0,50

Kopiering private**

               1,00

1,00

Kopiering næringslivet

               2,00

2,00

Kopiering transparenter

               6,00

6,00

Fargekopiering

               5,00

5,00

Bruk av telefaks (pr. side)

               5,00

Tas ut

Sending av e-post

               5,00

5,00

Laminering (A4)

             10,00

10,00

** Kopiering av søknader m/vedlegg og innleveringsoppgaver for studenter/elever er gratis.

 

 

 

  1. Salgs- og skjenkebevilling

 

Veiledende gebyr for permanente salgs og skjenkebevilling, samt ambulerende bevillinger fastsettes sentralt.

 

  1. Ambulerende bevillinger følger statlige veiledende satser.

 

  1. Satser for permanent salgs- og skjenkebevilling fastsettes av kommunestyret i enkeltsaker.