Plan- drift og eiendomsavdelingen

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FASTSETTELSE AV KOMMUNALE GEBYR OG SATSER LEVERT AV RØYRVIK KOMMUNE 2019

 

Røyrvik kommunestyre har i møte den 18.12.2018 behandlet sak 71/18 og fattet slikt vedtak:

Røyrvik kommunestyres vedtak:

 

  1. PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN

 

Kommunale avgifter (årsgebyr og tilknytning) økes med 0%. 

Se eget vedlegg (Betalingssatser for teknisk og landbruk) for alle satser.

 

Gebyr og satser vedtas, foruten pkt 13, Husleiesatser fryses på 2018 nivå.

 

Husleiesatser legges frem til nytt vedtak i KST innen juni 2019

 

Leiepriser på kafelokaler tas bort inntil lokalene er klar for utleie.