Oppvekstavdelingen

  1. OPPVEKSTSAVDELINGEN

 

Satser kulturskolen (endring fra 1. august 2019)

Grunnsatser

2018

2019

Gruppetilbud (barnekor, skolekor):      

1700,00

1700,00

Gruppetilbud (kunstkarusell, band):                    

1900,00

1900,00

Individuell opplæring alene/gruppe:

2 200,00

2200,00

Kortkurs turn –  høst (12 ganger a 90 min)

For eventuelt tilbud vårtermin beregnes prisen tilsvarende opp mot frekvens.

700,00

700,00

Kortkurs forskjellige kulturtilbud (noe varierende varighet)

600,00

600,00

 

 

 

Moderasjoner:

 

 

50% søskenmoderasjon.

 

50% prismoderasjon på tilbud 2, 3…, så lenge skolen ikke har venteliste.

 

Full pris betales på dyreste tilbud.

 

 

 

Satser Barnehage (gjeldende fra 1. januar 2019

(Satser fylles inn etter at statsbudsjett er ferdigbehandlet)

Grunnsatser

2018

2019

5 dager per uke (100 %)

2 910,00

Makssats statsbudsjett

4 og 5 dager annenhver uke (90 %)

2 619,00

90 % av makssats

4 dager per uke (80 %)

2 328,00

80 % av makssats

3 og 4 dager annenhver uke

2 037,00

70 % av makssats

3 dager per uke

1 746,00

60 % av makssats

2 og 3 dager annenhver uke

1 455,00

50 % av makssats

2 dager per uke

1 164,00

40 % av makssats

Søskenmoderasjon (2 eller flere søsken):   50% etter grunnsatsen. Full pris betales på dyreste tilbud

50 %

 

Kjøp av ekstra dager i Barnehagen

350,00

350,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken). Full pris betales på dyreste tilbud

-50 %

-50 %

 

 

 

Matpenger

2018

2019

5 dager per uke (100 %)

424,00

430,00

4 og 5 dager annenhver uke (90 %)

386,00

391,00

4 dager per uke (80 %)

345,00

350,00

3 og 4 dager annenhver uke

306,00

310,00

3 dager per uke

265,00

269,00

2 og 3 dager annenhver uke

225,00

229,00

2 dager per uke

185,00

189,00

 

 

 

Satser SFO (endringer gjeldende fra 1. januar 2019)

 

2018

2019

Pr. mnd.

1 670,00

1 800,00

Pr mnd halv plass (enten morgen eller kveld)

835,00

900,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

50 %

Kjøp av ekstradager i SFO

350,00

350,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

-50 %

Kjøp av ekstratimer i SFO

104,00

110,00

Søskenmoderasjon (pr. søsken)

-50 %

-50 %