Helse- og sosialavdelingen

Røyrvik kommunestyres vedtak:

  1. HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN

 

Legetjenesten

Egenandelssatsene for konsultasjon ved legekontoret fastsettes årlig gjennom forhandlinger mellom staten og den norske legeforening. Satsene endres fra 01.07. hvert år. Røyrvik legekontor skal benytte de til enhver tids gjeldende satser.

 

Fysioterapi

Egenandelssatsene for fysioterapibehandling fastsettes årlig gjennom forhandlinger mellom staten og den norske fysioterapiforening. Satsene endres fra 01.07. hvert år. Røyrvik fysioterapitjeneste skal benytte de til enhver tids gjeldende satser.

 

 

2019

Grunnbeløp, kr. 96.883,-, pr. 01.05.18

Pr. time

Tak pr. mnd.

0-2 G (0 – 193.766)

          68,00

205,00 (reg.sentralt)

2-3 G (193.766 - 290.649)

               95,00

          1 425,00

3-4 G (290.649 – 397.532)

             118,00

          1 770,00

4-5 G (387.532 – 484.415)

             150,00

          2 250,00

Over 5 G (484.415 →)

             188,00

Ingen tak

Tjenestemottaker faktureres fast hver måned a`12 måneder for det timeantallet vedtaket gjelder for. Dersom det av ulike grunner ikke blir utført hjemmehjelp, for eksempel ved sykdom, ferie og lignende faktureres det ikke for dette.  Dersom tjenestemottaker blir fraværende på grunn av sykdom og ferie, faktureres det ikke for dette.

 

 

Hjemmehjelp

 

Korttidsopphold ROS

Pr. døgn:

Reg. sentralt

Pr. dag:

Reg. sentralt

 

Trygghetsalarm

 

 

 

 

2019

 

 

Pr. mnd.

Pr. år

 

Egenandel

             130,00

          1 560,00

 

         

For brukere med inntekt under 2 G (185.152) skal utgiftene for hjemmehjelp og trygghetsalarm ikke overstige § 10 i forskrift om egenandeler for kommunal helse- og omsorgstjenester (pt. 180,- pr. mnd)

Husholdet må selv stå for adapter hvis det er behov for det i forhold til ISDN.

 

 

 

 

Husleie ROS

Husleie for omsorgsboliger ved ROS økes iht. økningen i konsumprisindeksen for år 2019, og iht. gitte bestemmelser i Husleieloven.

I tillegg til husleie betales det for TV-signal med kr 1250,- pr år

 

Andre tjenester fra HOS-avd.

 

Vask av tøy

 

2019

Gardiner, pr. m.

               45,00

Store duker pr. m.

               45,00

Små duker pr. stk.

               35,00

Konfirmasjonskapper

                 0,00

Filleryer, pr. m.

               40,00

Finske ryer, andre store tepper

             250,00

Store pledd

             105,00

Dyne/overmadrass

             165,00

Pute

             110,00

Soveposer

             115,00

Annet tøy (pr. kg)

               50,00

 

2019

Måltid:

pr. måltid

pr. mnd.

Middag m/ dessert

               70,00

          2 100,00

Frokost

               45,00

          1 350,00

Aftens

               45,00

          1 350,00

Salg av middag med dessert

               90,00

          2 700,00

Salg av frokost/aftens

               60,00

          1 800,00

Salg av formiddag- og ettermiddagskaffe, samt fredagskosen

 

             500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre bestillinger

Produkt:

2019

Kaffekanne

             140,00

Tekanne

               67,00

Snitter/ rundstykke pr. stk.

               30,00

Kaffebrød, pr. stk.

               25,00

Bløtkake

             340,00

Formkake

             120,00

Vaffel, hel plate med tilbehør

               35,00

 

Overnatting pårørende.

 

2019

Pr. døgn inkl. sengeklær

             230,00

Rengjøring ved overnatting over tre døgn

             230,00