Røyrvik-sangen

Venner, stem i la oss synge en sang; bygda Røyrvik til pris og til ære.

De aner som gjennom en arbeidsdag lang måtte nybyggerbyrdene bære.

Om vinter med kulde og snøfokk og kav, kunne troen på fremtiden tære.

Men vårsol og sommer dem vissheten gav;

bygda elsker vi, her vil vi være.

 

 

Unge tok fatt, det ble spor etter dem. Nye hjem skapt med kjærlige hender.

Et grunnlag ble lagt av de modige menn til et samfunn av gårder og grender.

En kirke de reiste ved Røyrvik-elv os, ved en felles innsats uten avvik.

Vi bøyer vårt hode med takk og med ros,

for de menn som la grunnen til Røyrvik.

 

Røyrvik, du rikdom av vidder og fjell, det er herlig i fjellbygdas rike.

Naturen er vår, la oss verne den selv, la oss ikke vårt ansvar fravike.

Om vinteren er lang, la oss huske til trøst; Det blir vår det blir sommer i Røyrvik.

Med jubel og fryd la oss heve vår røst –

til et samstemmig HURRA FOR RØYRVIK!

 

Tekst: Kåre Myrheim