Røyrvik kirke

Kirken ligger i Røyrvik sokn i Namdal prosti.

Den er bygget i tre og ble oppført i 1901. Kirken har langplan og 180 sitteplasser.
Arkitekt: O. Alfstad.

 

Røyrvik blomsterfond: konto 4448.47.04071

Røyrvik kirke fra 1901


Der en tidstypisk langkirke med tårn i vest og kor i øst, oppført i utvendig panelt laft etter tegninger av arkitekt O. J. Alstad. Peder Olsen, som opprinnelig kom fra Nyvika i Røyrvik, var byggmester. Kirken har forholdsvis enkle former, og den har gjennomgått mange endringer både utvendig og innvendig, blant annet rundt 1965, da det ble lagt nytt tak og øvre del av tårnet ble fornyet. Samtidig ble veggene innvendig panelt og kirkerommet fikk ny fargesetting ved arkitekt Arne Aursand.

Kirkerommet er enskipet med smalere kor og buete himlinger. Galleriet over inngangspartiet i vest ble utvidet i forbindelse med nytt orgel i 1926. Prekestolen fra 1901 var opprinnelig malt, men ble avlutet i 1938, og er nå trehvit med malte profiler i samme stil som døpefonten.

Den tredelte altertavlen, som er malt av Roar Matheson Bye i 1938, har Korsfestelsen som midtmotiv, flankert av Moses som opphøyer slangen i ørkenen og mennesker som tror. Til venstre for korbuen henger et maleri med Jesus og engelen i Getsemane fra ca. 1850, som kan ha vært altertavle i den forrige kirken på stedet. På høyre side av korbuen henger et portrett fra ca. 1900 av prost Hans P. S. Krag, som var en drivkraft bak den første kirken i Røyrvik i 1828.

Kilder:
NIKUs kirkeregister

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Kirkeverge Anne Elisabeth Brekkvassmo

Tlf: 40642758  E-post: kirkeverge@namsskogan.kirken.no

Kirketjener Arne Hanssen    

E-post: kirketjenerroyrvik@outlook.com