Lånereglement

Lånerett
Alle kan låne bøker og andre media gratis. Misbruk av bibliotekets tjenester kan føre til tap av låneretten.
 
Lånekort
- For å kunne låne må du ha gyldig lånekort, ha alltid med kortet.
- Du kan få ett lånekort som du kan bruke ved alle bibliotek i Norge, dette krever personnummer.
- Lånekort er gratis. Er du under 15 år kan du bli bedt om underskrift fra foresatt for å få lånekort.
- For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på lånekortet at du har godtatt reglementet.
- Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt, og for at dette leveres tilbake i rett tid.
 
Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved:
• Adresseforandring
• Endring/opphør av e-postadresse
• Tap av lånekort
Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser ved ditt bibliotek.
 
Utlån og lånetid
Normal utlånstid er 30 dager.
Enkelte media kan ha kortere/lengre utlånstid.
Lånetiden kan som regel forlenges inntil 3 ganger, dersom materialet ikke er reservert for andre. Dette kan gjøres via internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket.
Institusjoner som skoler og barnehager kan ha andre rettigheter.
 
Reservering
Utlånt materiale kan i hovedsak reserveres, enkelte medier kan være unntatt. Biblioteket gir melding når disse kan hentes. Reservert materiale holdes av inntil 2 uker etter at melding er gitt til låner.
 
Lån fra andre bibliotek
Bøker og andre medier som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk, og muligheter for fornyelse.
 
Ansvar
Dersom lånetiden ikke overholdes, kan purregebyr påløpe etter lokale, vedtatte satser. Nærmere informasjon finnes ved det enkelte bibliotek.
Hvis materialet ikke er levert etter siste purring, anses materialet som tapt.
Tapt eller skadet materiale må erstattes etter lokale, vedtatte satser.
Verdien av spesielt verdifulle bøker fastsettes av eierbiblioteket.
For materiale innlånt fra andre bibliotek legges eierbibliotekets krav til grunn for erstatningsbeløpet.
Når erstatningskrav sendes, stenges lånekortet for videre bruk. Dette åpnes når det ikke er mer utestående.
Institusjoner er unntatt purregebyr, men er erstatningspliktige.
 
Særlige regler
Alle folkebibliotek følger anbefalte aldersgrenser på media som film og PC-spill.
 
Max 3 filmer pr. låner
Tidsskrifter – 1 uke lånetid
Nyeste tidsskrifter lånes ikke ut.
Skoler og barnehager har 2 mnd lånetid.
Filmer kan ikke reserveres.
 
Takster for voksne (skolebarn er ikke erstatningspliktig):
1. purring kr. 0,-
2. purring kr. 0,-
3. purring sendes erstatningskrav som følger de ordinære innfordringsprosedyrene i kommunen.
Kommunen følger inkassolovens bestemmelser.
Erstatning av media pr. stk.
Bøker kr. 400,-
Barnebøker/tegneserier kr 200
Video/DVD kr. 400,-