Service- og tilbringertjenesten

Klikk for stort bilde

Servicetransport er et tilbud til innbyggere som trenger transport innad i kommunen. Tilbringertjenesten kan nyttes for de som trenger transport til og fra annen kollektivtransport. Begge tjenester bestilles på telefon 07417.

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 10.07.2019

Servicetransport er et tilbud til innbyggere som trenger transport innad i kommunen.

I tillegg til bestillingstransport til nærmeste offentlige transporttilbud finnes det også tilbud på Servicetransport i Røyrvik kommune. Pasient/kunde betaler da busstakst for drosjetransport. Tilbudet gjelder tirsdager og fredager med ankomst sentrum ca. kl. 10, og avreise ca. kl. 13. Både ankomst og avreise avhenger om det er flere som skal benytte tilbudet. Tilbudet kan også brukes av pasienter som skal til/fra behandling innad i kommunen.

Tilbringertransport kan brukes av de som skal ut av kommunen. Se mer her: atb.no