Melding om politisk vedtak - endring av plan rekrasjonsløyper i Røyrvik kommune 2017/2018
Melding om politisk vedtak - endring av plan rekrasjonsløyper i Røyrvik kommune 2017/2018
Samlet saksframstilling- endring av plan rekreasjonsløyper (.PDF, 394 kB)
Endringsforskrift (.PDF, 2 MB)
Områdevurdering Røyrvik sentrum (.PDF, 495 kB)
Kart over løyper i sentrum (.PDF, 2 MB)
Områdevurdering Joma (.PDF, 492 kB)
Kart Joma (.PDF, 2 MB)
Områdevurdering sørkretsen (.PDF, 622 kB)
Kart over løyper i sørkretsen (.PDF, 2 MB)
Melding om politisk vedtak (.PDF, 324 kB)