Reglement for bruk av møterom ved Røyrvik Servicebygg

 1. Booking av møterom gjøres til postmottak@royrvik.kommune.no, eller på egen kalender dersom du er kommunalt ansatt.

 

 1. Alle leietakere plikter å ha en ansvarlig person som er fylt 18 år tilstede. Denne personen har følgende plikter:
  1. Sette seg inn i gjeldende branninstruks, og hvor slokkemidler og nødutganger befinner seg.  
  2. Leietiden må overholdes, og den som har ansvaret skal være til stede hele tiden.
  3. Ansvarlig for at møterommet forlates i god og ryddig stand. Det må settes av tid til opprydding i leietidsrommet.
  4. Slokker alle lys i alle rom hvis ikke nye leietakere skal overta lokalene.
  5. Stenge alle vinduer før man forlater lokalene.
  6. Sørge for at de han har ansvar for, kun bruker de arealer som er leid.
  7. Melde fra om ødeleggelser, feil og mangler i bygget til vaktmester eller plan-, drift og eiendomsavdelingen så snart som mulig etter skade oppstår eller oppdages.

 

 1. Leietaker er ansvarlig for skade og ødeleggelser, som oppstår under bruk. Regning for utbedring av skade/ ødeleggelser sendes leietakeren. Etter nærmere avtale med vaktmester kan leietakeren selv utbedre skaden.

 

 1. Regning sendes leietakeren i henhold til vedtatte leiepriser. Leietaker som ikke overholder betalingsfristen kan nektes adgang til leie inntil forfalte beløp er betalt.

 

 1. Leietaker sørger selv for opp låsing ved oppstart og låsing etter bruk. Dette gjøres med nøkkel, som fås hos plan-, drift- og eiendomsavdelingen.

 

 

 

 

Røyrvik kommune, Plan-, drift- og eiendomsavdelingen