Regulerte vassdrag

Klikk for stort bilde

Våre regulerte vassdrag er regulert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Ångermanälvens Vattenregleringsföretag (ÅVF).

NTE regulerer Namsvatnet, Vekteren, Limingen, Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, men ÅVF regulerer Limingen.

Dersom du er grunneier ved ett av disse magasinene er det mulig du har behov for å kontakte regulanten.