Behandlingstid

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 20.11.2016

 Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for tiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker. Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett. 

2 uker:

  • Forhåndskonferanse

3 uker:

  • Igangsettingstillatelser 
  • Midlertidige brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker:

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 
Dersom det kan forventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en søknad kan besvares, skal kommunen snarest mulig sende et foreløpig svar.