LEDIGE STILLINGER I RØYRVIK KOMMUNE

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

Klikk for stort bilde

 

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

SØKNADSSKJEMA LEDIG STILLING

Ledige stillinger

100% fast stilling - enhetsleder Røyrvik oppvekstsenter - søknad sendes innen 28.02.20  (DOCX, 83 kB)

100% Barkoe gaavnoes- Ektievoeteåvtehke Raarvihken byjjenimmiejarngesne : 28.02.2020 (DOCX, 85 kB)

Sommervikarer Røyrvik omsorgssenter - søknad sendes innen 28.02.20 (DOCX, 52 kB)

Barkoe gaavnoes – giesiebarkije - 28.02.2020 (DOCX, 52 kB)

100% fast stilling - sykepleier/vernepleier - søknad sendes innen 15.03.20 (DOCX, 83 kB)

Skiemtjesåjhtere/vihekiebarkije  100 % ihkuve barkoe, barkoe fïerhten gåalmeden hïeljen 15.03.20 (DOCX, 84 kB)

62,44% fast stilling natt - sykepleier/vernepleier 15.03.20 (DOCX, 83 kB)

Skiemtjesåjhterinie/ såjhterinie 62,44 % ihkuve jijjebarkoe, barkoe fïerhten gåalmeden 15.03.20 (DOCX, 84 kB)

14,55% vikariat som sykepleier/vernepleier fra dd - 01.09.20  - 15.03.20 (DOCX, 83 kB)

Skiemtjesåjhterinie/såjhterinie 14,55 % vikaarije Barkoe fïerhten gåalmeden hïeljen. Daan raejeste  –skïereden 1-n  2020 raajan            15.03.20 (DOCX, 86 kB)

78% fast stilling helsefagarbeider, - 15.03.20 (DOCX, 81 kB)

 

 

 

 

....................................................................................................................................