Psykiatrisksykepleier

kathe alice.jpg - Klikk for stort bilde

 Käthe-Alice Wik er ansatt som psykiatrisksykepleier - hun kan nås via kommunens sentralbord 74 33 63 00

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 27.02.2018

PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTEN

I forbindelse med sin videreutdanning vil psykiatrisk sykepleier Käthe-Alice Wik være fraværende i tjenesten psykisk helse og rus fra 23.februar t.o.m 6.mai.

Ved spørsmål ang tjenestetilbudet ta kontakt med undertegnede.

Fastlege/legevakt er mulig å bruke ved behov for hjelp og ved akutte hendelser kontakt 113.

Mental Helses hjelpetelefon er en tjeneste som kan benyttes ved behov. Dette er en tjeneste for alle som trenger noen å snakke med, og er tilgjengelig døgnet rundt hele året. Det er gratis å ringe Hjelpetelefonen , telefonnummer: 116 123

 

 

Med hilsen/Jijnjh heelsegh

Nina Øie Devik

Avdelingsleder Helse- og omsorg/Goevtesen åvtehke Healsoe- jïh håksoe

Røyrvik Kommune/Raarvihken tjïelte

Tlf. 743 36 353/48118095

Epost: nina.devik@royrvik.kommune.no