Helsesøster

Helsestasjon for barn 0 – 20 år

Hjemmebesøk. Veiing. Barnekontroller. Barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Skolehelsetjeneste

Tilbud til alle barn på barne og ungdomsskolen, faste kontordager på skolen.

 

Vaksinasjonsprogram

Oversikt over hvilke vaksiner som gis i alderen 0 -20 år.

 

Reisevaksiner

Vaksinering før reise på helsestasjonen.

 

Hørselstest

Det utføres audiometri (hørselstest).

 

 

 

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 02.12.2016