Kjøp av scooterkort / løypebevis

Informasjon om kjøp av løypebevis for snøscooterløyper i Røyrvik.

Ny betalingsløsning

Røyrvik kommune arbeider med oppsett av ny løsning for kjøp av løypebevis for rekreasjonsløypene.

Det forventes at ny løsning er klar 3. januar 2020.

Inntil da kan åpne løyper benyttes uten gyldig løypebevis.