Utleiesatser for kommunale lokaler

legohus.PNG - Klikk for stort bilde

 Røyrvik kommune leier ut ulike lokaler

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 24.03.2017

Du kan leie lokaler fast (til oppsatte tider) eller til enkeltarrangement.  Enkelte arrangement har gratis husleie. Dette gjelder kommunale arrangement som 17. mai, kulturkveld m.fl. Her følger noe korte føringer for leieforhold og en prisoversikt.

  • SFO-rommet skal kun leies ut unntaksvis, avgjørelsen skal tas av SFO-ansvarlig.
  • Faste leietakere med oppsatt tid og leiekontrakt, kr 2.100,- pr år. Ekstraøvinger/treninger inngår i fast avtale, mens inntektsbringende arrangement har samme leiesats som nedenfor. Ekstraøvinger/treninger må/skal varsles.
  • Leieavtale/rutiner skal sendes til alle som leier. Ved brudd på rutinene kan Røyrvik kommune fakturere for brukt tid til opprydding.
  • Ved manglende opprydding belastes pr påbegynte time for rydding kr 350,-.

Utleiesatser pr døgn for 2017:

Samfunnshuset

   

Storsal, lissal, anretning og garderobe

Kr

1.100

Storsal, anretning og garderobe

Kr

1.050

Lissal, anretning og garderobe

Kr

750

Garderobe

Kr

320

Kjøkken

Kr

750

Samfunnshuskafeen

Kr

320

Scenen

Kr

320

     

Skolebygget

   

Skolekjøkken/musikkrom/SFO/sløydsal

Kr

640

Kantine

Kr

530

Skolekjøkken og kantine

Kr

1050

Naturfagrom, møterom

Kr

320

     

Servicebygget

   

Møterom

Kr

320