Regulerte vassdrag

limingen.jpg - Klikk for stort bilde

Våre regulerte vassdrag er regulert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Ångermanälvens Vattenregleringsföretag (ÅVF).

NTE regulerer Namsvatnet, Vekteren, Limingen, Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, men ÅVF regulerer Limingen.

Dersom du er grunneier ved ett av disse magasinene er det mulig du har behov for å kontakte regulanten.

 

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 10.07.2019

Kontaktinformasjon til NTE finner du her: https://nte.no

Kontaktinformasjon til ÅVF finner du her: http://www.vattenreglering.se/

 

I tillegg har Røyrvik kommune mer spesifikk kontaktinformasjon dersom det er behov for det.

 

På ÅVF sine hjemmesider finner dere vannstand i Limingen til enhver tid.