HØRING - NY LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNING FOR JAKT OG FANGST PÅ BEVER I RØYRVIK KOMMUNE

HØRING - NY LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNING FOR JAKT OG FANGST PÅ BEVER I RØYRVIK KOMMUNE

 

Formannskapet vedtok i møte 13 februar 2018, at ny lokal åpningsforskrift for jakt og fangst av bever i Røyrvik kommune skal sendes ut på lokal høring. Se vedlegg

 

Bever ble tidligere forvaltet etter forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om hjortevilt og bever. Hjorteviltforvaltning er nå regulert i ny forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt. Nå har også forvaltningen av bever fått en egen forskrift fra og med april 2017.

 

Kommuner som ønsker beverjakt må i tråd med ny forskrift åpne for jakt på bever, i hele eller deler av kommunen, gjennom lokal forskrift. Samt utarbeide kommunale målsetninger for bever i forvaltningsplanene for vilt. De kommuner som tidligere har åpnet for jakt på bever med hjemmel i gammel forskrift «om forvaltning av hjortevilt og bever», må nå åpne for beverjakt på nytt. Med lokal forskrift med hjemmel i den nye forskriften «om forvaltning av bever». Det vil ikke være anledning til å jakte bever før en slik forskrift har tredd i kraft.

 

Forslag til ny åpningsforskrift sendes nå derfor ut på lokal høring

 

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 20.02.2018