Høring - kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Dærga.jpg - Klikk for stort bilde

Røyrvik Formannskap vedtok 30.8.2016 sak 60/16 at forslag til kartlegging og verdisetting av friluftsområder legges ut på offentlig høring.

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 27.10.2016

Kart og høringsnotat finnes her eller fås ved henvendelse til sentralbord.

Høringsuttalelser sendes til:

Røyrvik kommune

Røyrvikveien 5

7898 Limingen

Eller:

postmottak@royrvik.kommune.no

Høringsfristen er satt til 17.10.2016

 

Dokumenter:

Høringsnotat (PDF, 518 kB)

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder - høring (PDF, 208 kB)

Verdisettingskriterier (PDF, 303 kB)

Verdisetting av områder (PDF, 153 kB)

Kart sommer (PDF, 2 MB)

Kart vinter (PDF, 2 MB)