Høring: Melding om politisk vedtak - kommuneplan samfunnsdel 2016-2026 Røyrvik kommune

Kommuneplaness samfunnsdal Røyrvik.PNG - Klikk for stort bilde

                                                                               

                                                                    Høringsdokument (DOCX, 7 MB)

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 27.10.2016

Høringstidspunkt 01.07.16 - 10.09.16

Høringsuttalelser sendes: Røyrvik.kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen

                              Epost: postmottak@royrvik.kommune.no