Ansattsøk

Roy Vebjørn Kveliaunet

Stillingstittel
Biejjieladtje åvtehke / Daglig leder ØNLU
Avdeling
Bijjie-Namdaelien laanteburrie jïh miehtjiesdajve / Øvre Namdal landbruk og utmark
Telefon jobb
48239872
Til toppen