Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Ansattsøk

Maili Anita Jåma (permisjovne/ permisjon)

Stillingstittel
Konsuleente 60% jïh lohkehtæjja 40% / Konsulent 60% og lærer 40%
Avdeling
Byjjenimmie jïh ektievoete/ Oppvekst og mangfold
Til toppen