Ansattsøk

Maili Anita Jåma

Stillingstittel
Konsuleente 60% jïh lohkehtæjja 40% / Konsulent 60% og lærer 40%
Avdeling
Byjjenimmie jïh ektievoete/ Oppvekst og mangfold
Telefon jobb
947 98 057
Til toppen