Ansattsøk

Maili Anita Jåma

Stillingstittel
Konsuleente 10% jïh lohkehtæjja 80% / Konsulent 10% og lærer 80%
Avdeling
Byjjenimmie jïh ektievoete/ Oppvekst og mangfold
Telefon jobb
94798057
Til toppen