Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52
Kathe Alice Wik
Hjelpemiddelkontakt for syn og hørsel 74 33 63 56
Roger Amdahl
Sekretær helse og omsorgsavdelingen/legesekretær 74 33 63 42
Janne Aspnes
Avdelingsleder 74 33 63 53 481 18 091
Nina Devik
Fysioterapaut 74 33 63 50 452 93 075
Alita Dsouza
Helsesøster 917 42 594
Trine Linmo
Avdelingssykepleier institusjon og hjemmetjenester 74 33 63 54 456 00 449

Hjelpemiddelkontakt Røyrvik kommune/ Rehabiliteringskoordinator 

Kjetil               Sellæg
Jordmor 74 33 63 42 951 03 999

 

             

Janne Dyveke  Vik