Ansattoversikt


Plan drift og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan drift og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 74 33 63 87 952 46 944
Frank Åge  Aspnes
Avd.leder plan, byggesak, GIS og oppmåling 74 31 21 51 990 42 468
Skogbrukssjef 74 33 63 03 415 10 952

Interkommunalt samarbeid mellom Namsskogan og Røyrvik kommune. Lars Kristian har fast kontordag i Røyrvik hver torsdag.

Lars Kristian Bjørnli
Konsulent 74 33 63 80
Heidi Flyum
Vaktmesterleder 74 33 63 88 414 38 947
Sture Lindgren
Landbruksleder 74 33 63 83
Ann Kristin Sjøenden
Seniorkonsulent 74 33 63 07
Avdelingsleder 74 33 63 81 456 17 587
Tanja Staldvik Wallervand
Renholdsleder 74 33 63 86
Rita  Winter