Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkiv ansvarlig 74 33 63 04 955 20 935 Sissel.Anita.Ditlov@royrvik.kommune.no
Konsulent økonomi/personal 74 33 63 06 june.hansson@royrvik.kommune.no

Arbeidstid: Mandag og tirsdag 09:00 - 15:00

Konsulent økonomi 74 33 63 08 gunnbjorn.heggstad@royrvik.kommune.no
74 33 63 00 postmottak@royrvik.kommune.no

Åpningstider mandag til fredag mellom kl. 09:00 - 15:00

Økonomisjef 74 33 63 12 472 90 510 Heider.Sether@royrvik.kommune.no
Heider Sæther
Rådmann 74 33 63 02 482 44 146 ola.peder.tyldum@royrvik.kommune.no
Ola Peder  Tyldum
Ansvarlig servicekontoret 412 66 640 anne.gunn.mikkelsen@royrvik.kommune.no

Servicekontoret er bemannet 09.00 - 15.00

Administrasjon - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomsleder 412 23 978 Ragnhild.Skaren@royrvik.kommune.no
Kulturkonsulent 74 33 63 09 412 66 640 anne.gunn.mikkelsen@royrvik.kommune.no

Kontordag: Torsdag og fredag 09:00 - 15:00

Andre personer

Ansatte i avdelingen Andre personer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 63 00 postmottak@royrvik.kommune.no
Leder Røyrvik Snøscooterklubb 906 07 172 906 07 172 roy@rm-e.no

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 33 63 53 481 18 095 nina.devik@royrvik.kommune.no
Fysioterapaut 74 33 63 50
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52 473 76 647 Kathe.Alice.Wik@royrvik.kommune.no

Helse og omsorg - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 74 33 63 47 bodil.finvold@royrvik.kommune.no

Helse og omsorg - Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær/legesekretær 74 33 63 46 janne.apsnes@royrvik.kommune.no
Legesekretær 74 33 63 42
Legesekretær 74 33 63 42 janne.aspnes@royrvik.kommune.no

Helse og omsorg - Røyrvik omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Røyrvik omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelkoordinator syn/hørsel 74 33 63 56 roger.amdahl@royrvik.kommune.no
Hjelpemiddelkoordinator 74 33 63 56 bodil.finvold@royrvik.kommune.no
Avdelingssykepleier 74 33 63 54 456 00 449 Kjetil.Selleg@royrvik.kommune.no
Rehabiliteringskoordinator 74 33 63 54 456 00 449 Kjetil.Selleg@royrvik.kommune.no

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 74 33 63 16 911 90 943 stein.vidar.aspnes@iktin.no
Stein Vidar Aspnes
IT konsulent 74 33 63 15 984 18 182 Emil.Forsbakk@iktin.no

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 55 55 33 33 june.dahlen.hansson@nav.no
NAV-leder 55 55 33 33 karen.nordseth@nav.no

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonulent 952 46 944 952 46 944 frank.aspnes@royrvik.kommune.no
Frank Aspnes

Oppvekst - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende barnehagebestyrer 74 33 63 22 Ronny.Lindgren@royrvik.kommune.no
Pedagogisk leder 74 33 63 24 Liv.Kristin.Skalvoll@royrvik.kommune.no

Oppvekst - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekleder 74 33 63 27 jorunn.vollmo@royrvik.kommune.no
Jorunn  Vollmo

Oppvekst - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29 mari.charlotte.hagerup@royrvik.kommune.no
Musikkskolelærer roger.hanssen@skole.iktin.no

Oppvekst - SFO

Ansatte i avdelingen SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 63 30 Anita.Kvilas@royrvik.kommune.no

Politisk ledelse

Ansatte i avdelingen Politisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 63 10 481 19 070 hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
Varaordfører 900 14 053 900 14 053 bodil.hauko@gmail.com
Leder kontrollutvalg 468 08 120 eiva@biegga.com