Aktuelt

Tilbud om 3. dose Covid-19 vaksine til personer med nedsatt immunforsvar

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig nedsatt immunforsvar skal tilbys en 3. dose med Covid-19 vaksine. For å få tilbud om en tredje dose må det dokumenteres at personen tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. 

Det er i hovedsak to ulike pasientgrupper som tilbys vaksine.

Gruppe 1:

Alle som tilhører denne gruppen vil tilbys vaksine så snart det er praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander:

  • Organtransplanterte eller gjennomgått benmargstransplantasjon siste 2 årene.
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Er i aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2: 

Behovet for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon bør vurderes for hver gruppe.

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som av en legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, i enkelte tilfeller kan det være nødvendig og ønsket. Dette skal vurderes av barnelege.

Hvem identifiserer og informerer pasienten?

I hovedsak er det spesialisthelsetjenesten som skal identifisere og varsle pasienter om tilbud om 3.dose. De dette gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen. Siden dette kan ta noe tid har de inndelt pasientene i to grupper som skal motta tilbud om en tredje dose (se grupper ovenfor).

Dokumentasjon på alvorlig sykdom: 

Du skal fremvise dokumentasjon for å godtgjøre at du tilhører en av de gruppene som skal motta tilbud om dose 3. Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens §21. Du kan selv velge om de vil fremvise personsensitiv informasjon. Hvis du ikke ønsker dette vil du etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at du er i en av gruppene som vil motta
tilbud om vaksine. Du kan selv velge å vente på dette.

Dersom du bruker en eller flere immundempende medisiner: 

Dersom du har en autoimmun sykdom og bruker en eller flere av følgende medisiner (se link) kan du ta kontakt. Vis frem dokumentasjon på at du bruker et slikt preparat. Dette kan gjøres ved at du tar med ID, samt resept eller selve forpakningen med påskrift som viser om du bruker denne medisinen. 

Alternativt kan du ta med journalutskrift som bekrefter det samme.

Aktuell medikamentliste for tredje vaksinedose
OBS: Samme medisin kan ha ulike preparatnavn. Medikamentlisten kan bli oppdatert/utvidet på et
senere tidspunkt.

Vaksine- og doseintervall: 

Koronavaksinen som benyttes til tredje dose vil være mRNA-vaksine. I Røyrvik kommune vil dette være Comirnaty fra Pfizer. Dette er uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1.og 2. dose. Det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.

Beskyttelse etter 3.dose: 

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen. 

En ekstra dose vil gi bedre immunrespons hos pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Det er
grunn til å tro at de vil få en ekstra beskyttelse med en ekstra dose. Hvor godt en ekstra vaksinedose beskytter vil bli fulgt opp i studier i Norge og andre land. FHI anbefaler ikke rutinemessig måling av antistoffer etter 3.dose.

Gjennomføring og kontaktinformasjon: 

Dersom det er uklart om du tilhører gruppen som nå tilbys en 3. dose ber vi deg kontakte fastlegen for en avklaring, før du evt bestiller time til vaksinering. 

Vaksineringen foregår på Røyrvik omsorgssenter «aktivitetsavdelingen».

Ta kontakt med legekontoret 743 36 342 for bestilling av time.

Legekontortelefonen er betjent
Mandag, Onsdag og Fredag – 09:00-11:00
Tirsdag og Torsdag 09:00-15:00
 

Til toppen