Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Tilbud i kulturskolen 2020/2021

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen for neste skoleår. 

Informasjon om tilbudene, priser og varighet finner dere her. 

Tilbud i kulturskolen

Søknadsfristen er 31. mai 2020

Til toppen