Tidligstemme, forhåndsstemme og ambulerende stemmegivning

Valgstyret vil informere om at det er mulig å tidligstemme og forhåndsstemme før valgdagen. Er du av andre grunner forhindre for å stemme i valglokale finnes løsning med ambulerende stemmegivning.

Tidligstemme

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Velgere som ønsker å tidligstemme må henvende seg til servicekontoret og be om å få stemme. Husk legitimasjon med bilde.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september på kommunehuset. Åpningstiden er mellom kl. 09:00 og 15:00.

Det vil i tillegg gjennomføres forhåndsstemmemottak på følgende steder:

  • Røyrvik helse og omsorgssenter, onsdag 06.09.2023 kl. 11:00 – 13:00
  • Røyrvik kommunehus, lørdag 02.09.2023 kl. 10:00 – 14:00

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Ambulerende stemmegivning utføres i perioden 5. september til og med 8. september.

Velgere som ønsker dette, må ta kontakt med kommunens servicekontor innen 4. september på tlf. 743 36 300 eller epost postmottak@royrvik.kommune.no for å avtale tidspunkt. Det må oppgis årsak på hvorfor man ønsker å stemme hjemme.