Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Aktuelt

Spørreundersøkelse to-språklig forvaltningsområde

Evaluering av Røyrvik kommune som to-språklig forvaltningsområde

For mer enn 10 år siden startet Røyrvik kommune forprosjektet «Utvikling av samisk språk og kulturforståelse i Røyrvik kommune». Dette forprosjektet ble i 2010 videreført i et hovedprosjekt med to års varighet, noe som resulterte i at Røyrvik fra 1.januar 2013 ble en to-språklig kommune.

Siden 2013 har det vært inngått treårige samarbeidsavtaler mellom Sametinget og Røyrvik kommune. Her har det også vært utarbeidet årlige aktivitetsplaner. Den siste samarbeidsavtalen gjelder fra 2018 og ble underskrevet i januar 2019.

Trøndelag Forskning og Utvikling har fått i oppdrag å evaluere arbeidet og komme med forslag til tiltak. Denne spørreundersøkelsen er ett av flere evalueringstiltak, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å besvare den.

Svarfrist: 26. mai

Spørreundersøkelse

Klikk for stort bilde   

Til toppen