Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Har du planer om å søke spillemidler?

Lag, foreninger og andre søknadsberettigede som har planer om å søke om spillemidler i høst bes kontakte Røyrvik kommune innen 26. oktober. Dette for å sikre at anlegg det skal søkes midler til er oppført i anleggsregisteret og er omtalt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.