Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv! #snakkomselvmordstanker

Fra 24. Oktober gjennomføres kampanjen "Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv" i Trønderlag og Møre og Romsdal. 

Målet med kampanjen er å senke terskelen for å spørre direkte om man er bekymret for noen i sin omgangskrets. Det er i tillegg et mål at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker. 

Råd til deg som har selvmordstanker

Dersom du tenker at livet ikke lenger er til å holde ut, gi noen en sjanse til å forstå hvordan du har det. Å snakke om det kan være det første skrittet på veien for å få det bedre.

Har du selvmordstanker? - Helsenorge

Råd til deg som er bekymret for noen

Våg å bry deg! Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.

Er du redd noen du kjenner skal ta selvmord? - Helsenorge

Hvem skal du kontakte for å få hjelp?

Ring 113 ved akutt selvmordsfare

Er det fare for at personen vil skade seg eller ta livet sitt, skal du ringe 113.

Nødetaten vil hjelpe i en slik situasjon, og de kan også hjelpe til med å finne ut mer om hvor alvorlig situasjonen er.

Ved akutt selvmordsfare bør du kontakte 113 selv om den det gjelder, ikke vil det. Forklar at du ikke vil at han eller hun skal dø, og ikke forlat vedkommende før hjelpere fra nødetaten når fram.

Akutte, men ikke livstruende situasjoner

Kontakt fastlegen

I mange tilfeller er det fastlegen som bør kontaktes først. Du kan hjelpe den du er bekymret for med å oppsøke fastlegen sin. Fastlegen kan gi råd og informasjon om ulike hjelpetilbud og behandling i kommunen, og de kan sende henvisning til psykolog eller spesialisthelsetjenesten der det er behov for dette.

Ring lokal legevakt på 116 117

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til fastlegen har åpnet, ring lokal legevakt på telefon 116 117. Legevakten er døgnåpen.

Legevakten har også oversikt over andre relevante hjelpetjenester i kommunen som kan hjelpe deg.

Hjelpetilbud i kommunen

Flere kommunale helsetjenester kan gi råd og veiledning hvis du er bekymret for om noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv. Du kan hjelpe med å ta kontakt med

  • psykisk helse- og rustjeneste i kommunen

Kontaktperson: Heidi Thomasson tlf: 414 65 019

  • hjemmebaserte tjenester/omsorgstjenester

Kontaktpunkt hjemmesykepleien: 414 38 954

Kontaktperson: Trine Linmo tlf: 917 42 594

Du finner kontaktinformasjon til tjenestene på din kommunes nettsider.

Andre tillitspersoner

For andre kan det kjennes lettere å ta det første steget mot hjelp ved å snakke med en prest, imam eller annen person som man har tillit til.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

For barn og unge:

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

 

Med vennlig hilsen 

Tjenesten for psykisk helse og rus