Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

SMIL-tilskudd med ny søknadsfrist

Tilskuddsordningene spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord har fått ny søknadsfrist: 23.08.2021.  

SMIL-tilskudd 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Hydrotekniske anlegg og erosjon
  • F.eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger mm.
 • Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak
  • F.eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark, etablering/skjøtsel av kantsoner dammer i kulturlandskapet mm.
 • Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg
  • F.eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.
 • Kulturminner og verneverdige bygninger
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Systematisk og usystematisk grøfting
 • Profilering
 • Omgraving
 • Avskjæringsgrøfter

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Til toppen