Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

Skolefritidsordning (SFO) skoleåret 2021/2022

I forbindelse med forberedelser til neste skoleår, vil Røyrvik oppvekstsenter kartlegge behovet for plass i SFO. Foreldre/foresatte med barn i SFO inneværende skoleår, trenger ikke søke på nytt, men må naturligvis si opp plassen med 1 måneds varsel når det blir aktuelt.

SFO-tilbudet gjelder for elever i 1-4 klasse. 

Tilbudet er todelt på den måten at det er gratis for foreldre/foresatte med barn som må vente på skoleskyss. For resten av SFO-tilbudet må alle foreldre betale. Elever som bor i Røyrvik sentrum, går hjem etter endt skoledag, hvis de ikke har plass i SFO.

Hel plass i SFO koster inneværende år kr. 2 000,- pr. mnd. Halv plass 1 000,- pr. mnd. 
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for to barn eller flere som bruker SFO. 
Kjøp av enkeltdager: kr.350,-/enkelttimer: kr. 110,-

SFO har planleggingsdag fredag 13. august denne dagen er SFO stengt.
De resterende 4 planleggingsdagene vil bli annonsert i god tid.

SFO - tilbudet for neste skoleår gjelder fra og med mandag 9. august.
Alle som søker om plass, må melde inn sine behov for perioden 9.aug.– 12.aug. 
NB! Åpningstid: kl.07.00 – 09.00 + 13.35 - 16.30. Hvis det er behov for tidlig åpning 06.30 må dere melde fra dagen før.

Alle oppfordres til å søke elektronisk til Røyrvik oppvekstsenter/ SFO innen 13. juni 2021. 

Søknadsskjema

Til toppen