Røyrvik kommune søker utleieboliger

Røyrvik kommune har behov for flere utleieboliger. Har du en bolig eller leilighet du kunne tenkt deg å leie ut til kommunen?

Røyrvik kommune har nesten fullt belegg på utleieboligene. Med mål om å bosette inntil femten flyktninger har vi behov for flere boliger. Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med boligeiere som kan tenke seg å leie ut sin bolig eller leilighet til kommunen, for kommunens videre fremleie. Din avtalepart i leiekontrakten vil være kommunen som leietaker.

Boligen bør fortrinnsvis være sentrumsnær slik at leietakere uten bil enkelt kan nå offentlige tjenester.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller er interessert i å leie ut bolig.