Prosjekt Startpunkt Børgefjell

Nasjonalparkkommunen Røyrvik har inngått avtale med Winter Byggtjenester AS om å realisere prosjektet Startpunkt Børgefjell i høst. 

Som nasjonalparkkommune har Røyrvik kommune anledning til å søke midler for å realisere prosjekter i tråd med retningslinjer og kriterier som gjelder for nasjonalparkkommuner. I samarbeid med Børgefjell nasjonalparkstyre er Startpunkt Børgefjell et av flere samarbeidsprosjekter. Tidligere har blant annet View Point Børgefjell på Vekterklumpen blitt realisert, i tillegg til skilting av sentrumsnære turmuligheter. Tilskuddsmidlene som bidrar til å realisere dette prosjektet er tildelt av Miljødirektoratet.

  Startpunkt Børgefjell skal bidra til å synliggjøre nasjonalparkforankringen for Røyrvik og nærområder. Startpunktet skal bidra til å gi besøkende relevant informasjon om tilgjengelighet, og synliggjøre en bærekraftig bruk av Børgefjell nasjonalpark og naturopplevelser også i et randsoneperspektiv.

Startpunktet skal være et lokalt og sentralt beliggende informasjonssted, hvor en kan få relevant informasjon om Børgefjell nasjonalpark, sør-samisk kultur/ historie/ næring, service/handel, turområder, attraksjoner, overnatting, og aktiviteter i randsonen av Børgefjell nasjonalpark og innlandssjøen Limingen. Startpunktet har av den grunn fått sin plassering i bakken mellom kirkekrysset og Limingen Gjestegård. 

 Startpunkt Børgefjell er planlagt og designet i samarbeid mellom nasjonalparkkommunegruppen (oppnevnt av kommunestyret) og BLOM arkitekter. Etter et langt og godt grunnlagsarbeid og prosjektering ble byggingen av startpunktet lyst ut som konkurranse tidligere i år. Winter Byggtjenester AS, som er kjent for å levere solid tømrerarbeid, vant konkurransen og vil starte byggearbeidet i oktober. Arbeidet er planlagt ferdigstilt mot slutten av året.