Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Planlegger du miljøtiltak, tiltak i beiteområder eller drenering i sommer?

Sjekk ut sesongens tilskuddsordninger

Informasjon om ordningene

  • SMIL-tilskudd
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Eller ønsker du å oppdatere arealtall / gårdskart for din landbrukseiendom? 

Mer info under Øvre Namdal landbruk og utmark 

Øvre Namdal landbruk og utmark

Til toppen