Aktuelt

Offentlig ettersyn - Endring av rekreasjonsløypene 2021

Røyrvik kommunestyre vedtok 19.10.2021 i sak 97/2021 å sende forslag til endringer i løypenettet på offentlig ettersyn i 6 uker. Høringsfristen er 6. desember 2021. 

Foreslåtte endringer

Ordinær rekreasjonsløype:

  1. Tilleggsløype i Stallvika
  2. Tilleggsløype ved Langtjønna (mellom Saksvatnet og Namsvatnet)

Tilknytningsløyper

  1. Naustervika v /Namsvatnet
  2. Gjersvika v/Tor Gjersvik
  3. Gjersvika v/Dan Carlos Nyvik
  4. Nyvika og Slåttvika v/Hans Oskar Devik
  5. Krokvatnet v/Frank Aspnes

Dokumenter til høringen

Høringsbrev (PDF, 207 kB)

Saksfremlegg (PDF, 3 MB)

Forslag til endringsforskrift (PDF, 182 kB)

Områdevurdering Stallvika (PDF, 146 kB)

Områdevurdering Langtjønna (PDF, 151 kB)

Områdevurdering Naustervika (PDF, 135 kB)

Områdevurdering Gjersvika 1 (PDF, 141 kB)

Områdevurdering Gjersvika 2 (PDF, 137 kB)

Områdevurdering Nyvika og Slåttvika (PDF, 138 kB)

Områdevurdering Krokvatnet (PDF, 139 kB)

Sende inn høringsuttalelse:

Du kan sende inn høringsuttalelse på følgende måter:

  • Elektronisk skjema
  • Brev til Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen
  • E-post til postmottak@royrvik.kommune.no

Merk uttalelsen "Høring – endringer rekreasjonsløyper 2021 – sak 2021/4281"

Til toppen