Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Leie av Røyrvik bygdatun

Komite for kultur og trivsel har i sak 4/20 vedtatt å tilby næringslivet leie av bygdatunet

  • Formålet skal være at næringslivet kan gi kunder et skreddersydd opplegg med kultur og historie fra Røyrvik kommune.
  • Bygningene leies ut 300,- pr arrangement
  • Opprydding og vasking gjøres av leietaker
  • Leietaker må tilpasse seg evt. andre aktiviteter som skjer på museet.
  • Leietaker må sette seg inn i brannverninstruks for bygget.
  • Ved mislighold av avtalen kan den sies opp med 1 ukes varsel.

Avtale må inngås før utkvittering av nøkkel. Nærmere informasjon v/ Avdelingsleder Geir Staldvik tlf 99516564

Til toppen