Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Kroker til plastemballasjesekken

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

På MNA sine hjemmesider finner du flere måter å få tak i kroker og sekker på. Kroken som du stripser fast i håndtaket på beholderen for papir/kartong/papp, kan holde flere sekker, så du trenger bare en krok.

MNA

Til toppen