Informasjon til Røyrviks borteboere (studenter) og foresatte om kommunenes varslingssystem

Informasjon til Røyrviks borteboere (studenter) og foresatte om kommunenes varslingssystem

Hvordan kan studenter og foresatte bli varslet om hendelser i studentkommunen?

 

 Mange av landets kommuner benytter SMS-varsling for å nå ut til innbyggere for å varsle om hendelser som koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjoner, storm, brann og annen informasjon som krever rask informasjon til innbyggere. 

Røyrvik kommune, i likhet med Grong, Namsos, Steinkjer og mange andre kommuner, benytter et SMS-system som heter Varsling 24. Dette systemet henter kontaktinformasjon om privatpersoner fra blant annet det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet og Folkeregisteret til Skattedirektoratet.

Mange studenter er bostedsregistrert i sin hjemkommune og vil derfor ikke motta varsel som sendes ut pr SMS fra den kommunen de studerer i. Løsningen på det er å registrere seg i Varsling 24 sitt Tilleggsregister. Her kan både studenten og foresatte registrere sine kontaktopplysninger for den adressen man er interessert i og dermed bli varslet for flere adresser enn kun den man er folkeregistrert på.

Registreringen av kontaktinformasjon i Tilleggsregisteret gjør du her: varslemeg.no 

Til toppen