Høring av forebyggende plan barn og unge i Røyrvik kommune FRIST: 08.06.23

En arbeidsgruppe i samarbeid mellom helse og oppvekst har utarbeidet en forebyggende plan for barn og unge i Røyrvik. 

Kommunen oppfordrer alle som jobber med barn og unge og interesserer seg for arbeidet rundt barn og unge å lese planen og komme med tilbakemeldinger til postmottak@royrvik.kommune.no innen høringsfristen 08.06.23.

Link til planen: 

Forebyggende plan barn og unge for Røyrvik kommune (PDF, 720 kB)